Georgi Atanasov Georgi Atanasov Потребител

корекция на данъчн кредитВъпрос: Здравейте, въпросът ми е във връзка с приключване на лизинг.

През месец Януари 2017 г. сключваме договор за финансов лизинг на товарен автомобил с опция за прехвърляне. Първоначалната вноска е 10 000 лв без ДДС. До месец декември 2018 правим вноски по 500 лева без ДДС.През месец януари 2019 ще придобием автомобила за 7000 лева без ДДС която в договора е посочена като стойност на опцията за прехвърляне на веща.Имам следните въпроси :

1.Автомобилът е в лошо техническо състояние и ще се продаде на под балансова стойност а именно за 5000 лева без ДДС срещу застахователна оценка/не сме свързани лица/ - имам ли право на това?

2.Предполагaм че разликата между прохода от проажба и остатъчната данъчна стойност ще е загуба която се признава за данъчни цели?

2.На кои суми от ползвания данъчен кредит трябва да направим корекция :

- на разликата между 7000 лева/стойността на придобиване/ и 5000 лева/продажната цена

- на всички суми /първоначалната вноска, месечните вноски и разликата между 7000 лв. и 5000 лв./Благодаря

Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->