Потребител

Отчитане на 12-часови смени при сумирано отчитане на работното времеЗдравейте,Въпросът ми е във връзка с отчитането на 12-часовите смени при сумирано отчитане на работното време и по-точно с почивките по време на дванадесетчасов работен ден. Включва ли се почивката в работно време при такива смени или зависи от това как е дефинирана работната смяна в Правилника за вътрешния трудов ред? Ще направя и уточнение, че в графика присъстват както 8-часови, така и 12-часови работни смени (нощни и дневни) и по време на дванадесетчасовата смяна има възможност за ползване на почивка за хранене, т.е. не би трябвало режимът на работа да се третира като непрекъснат.Благодаря предварително.


Отговори

-->