Б. Т. Б. Т. Потребител

Прилагане на метода "цени на дребно"Здравейте
Можете ли да ми дадете практически пример за приложението на метода ,,цени на дребно'', както и счетоводните записвания?Отговори

-->