Яна Стефанова Яна Стефанова риск

Издаване на фактура от физическо лицеВъзможно ли е да бъде издадена фактура от физическо лице за отдаване на имот под наем през платформата на Booking.com? Какъв идентификационен номер трябва да бъде посочен? Необходимо ли е да бъде учредена фирма? Какъв трябва да бъде статута на фирмата? Какви последствия и задължения произтичат след издаване на фактурата за физическото лице, което я издава?Отговори

-->