Rosen Penev Rosen Penev Потребител

Изплащане на болниченЗдравейте, за месец декември 2018г., от 18 работни дни имам отработени 11, 3 дни платен отпуск и 4 дни болничен отпуск. Освен основната заплата имам заплащане за допълнително положен труд. Интересува ме как се изчисляват болничните, които трябва да ми плати работодателя и как тези от НОИ.


Отговори

  • Здравейте!

    Съгласно Кодекса за социално осигуряване обезщетението за първите 3 работни дни от временната неработоспособност се изплащат от работодателя, а останалите дни се изплащат от НОИ. Работодателят плаща 70% от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70% от среднодневното уговорено възнаграждение.
    Болничните от НОИ се изплащат 80% от дневното парично обезщетение за временна неработоспособност поради общо заболяване е 80%, а за временна неработоспособност поради трудова злополука или професионална болест - 90% от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху които са внесени или дължими осигурителни вноски за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на неработоспособността.


    Поздрави

    Даниела Стоименова
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->