M B M B Потребител

Част VI от ГДД чл. 92Здравейте,Имам въпрос относно попълването на Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица от ГДД по чл.92.

ЕООД и неговият собственик са свързани лица.

ЕООД-то има следните разходи, свързани със собственика:

-личен труд

-командировки, свързани с дейносттаИ двата вида разхода ли се включват в справката?При изплащане на личния труд са удържани осигуровките (като СОЛ) и данък в/у дохода: въпросът ми е - декларира се фактическия разход по разходна сметка, което включва данъци и осигуровки

или само нетно сумата, която собственикът реално е получил и е била отчетена като разход?

Например:

Разход: 1000лв

Разчети :

Осигуровки 200лв.

Данък 80лв.

Собственик: 720лв.1000лв или 720лв трябва да се посочи като разход?Благодаря предварително.


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->