Потребител

Декларация по чл.55Здравейте,

Трябва ли да попълвам Декларация по чл.55 при положение, че ще подавам годишна декларация за доходите като физическо лице?

Получавам наем от месец октомври 2018г. Имам трудов и граждански договор през миналата година.

Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  От така изложената информация не става ясно дали доходите, които получавате са изплатени от юридическо лице, или физическо лице, от страната, или от чужбина?

  Ще разгледам два от най - честите случаи.

  Първи вариант: Получавате доход от наем изплатен от юридическо лице в страната.

  Задължение за подаване на Декларация по чл.55 имат предприятията и самоосигуряващите се лица - платци на доходи, задължени да удържат и внасят данъци по реда на този зако. От това следва, че вие нямате задължение за подаване на декларация по чл.55, защото същата е подадена от юридическото лице. Дружество удържа и внася данъка, освен за последното тримесечие от годината. Ваше задължение остава подаването на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, като ще имате задължение да внесете само данъка от четвъртото тримесечие за годината, в случаите, когато не сте подали писмено съгласие към дружеството, че желаете да ви бъде удържан.

  Втори вариант: Получавате доход от наем изплатен от физическо лице, което не е задължено да удържа и декларира данъка.

  Задължение за подаване на Декларация по чл.55 има физическото лице, придобило дохода, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка освен в конкретно изброени от закона случаи. От това следва, че вие като физическо лице следва да подавате декларация по чл.55 на тримесечна база и да удържате и внасяте данъка авансово. Задължението за подаване на ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ, като тогава ще се внесе и данъка за последното тримесечие в случай, че не е внесен с декларация по чл.55.

  Моля. имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->