катя костадинова катя костадинова счетоводител

кредитно салдо по сметка 602Здравейте , в началото на 2018г имах кредитно известие по получена фактура. През годината нямам почти никакви обороти. Когато започнах да приключвам видях че сметка 602 в края на годината ми е с кредитно салдо. Интересува ме как ще приключа сметките и как ще изглежда ОПР -тази сума стои с (-),но в статистиката не се приемат (-) стойности и не мога да кача отчета.Предварително Ви благодаря


Отговори

-->