МИРЕНА МАРКОВА МИРЕНА МАРКОВА счетоводител

Личен труд на собственик на ЕООДВъзможно ли е само с протокол с решение на едноличния собственик да се изплатят суми за личен труд на същия? Тъй като той е СОЛ в другата си фирма трябва да му удържа само ав. данък 10 % и да издам служебна бележка за дохода с която той да подаде декларация по чл.50.

1. Брутната сума мога ли да отнеса като разход на фирмата признат за данъчни цели?
2. Относно осигурителното законодателство трябва да подам декларация 1 само със сумата на удържания данък, нали?
3. Ограничават ли се тези плащания до 10 000 лв.?Отговори

-->