Пламен Димитров Пламен Димитров Потребител

Данъчно третиране на апортна вноска в капиталДружество X (чуждестранно; нов акционер) купува дяловете на дружество Y (българско), което има задължения към Банка А (провизирала и отписала голяма част от дълга) и към текущият си акционер Z (в ликвидация). Дружество X закупува на цесия вземането на Банка А и акционер Z от дружество Y, като дружество Y има задължения към дружество X. Дружество X (новият акционер) апортира своите вземания, придобити посредством цесия, в капитала на дружество Y.

Апортната вноска (трансфомиране на дълг към собственика в капитал; пасив в пасив) подлежи ли на данъчно облагане и от кои стандарти и закони е регулирано?Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->