Миглена Иванова Миглена Иванова Потребител

облагане по ЗДДФЛ на доход от опростено задължениеЗдравейте, въпросът ми е следния: физическо лице има задължение по заем, предоставен му от юридическо лице. Юридическото лице решава да опрости това задължение на физическото лице, като за това те ще сключат споразумение

Как следва да бъде обложен доходът на физическото лице - с данък дарение по ЗМДТ и/или следва да се обложи по ЗДДФЛ като доход от друг източник.

Благодаря!


Отговори

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->