Ivanka Ivanova Ivanka Ivanova Потребител

Протокол по чл.66,ал.3 от ППЗДДСКак се посочва в дневника за продажби сумата от протокол по чл.66,ал.3 от ППЗДДС при липса посочва ли се данъчната основа на коригирания данъчен кредит или само данъка и в кои колони.


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->