Павлина Иванова Павлина Иванова счетоводител

Осчетоводяване на валутаИма ли особености при осчетоводяване на валута и осчетоводяване на банки.


Отговори

 • Здравейте, г-жо Иванова,

  От въпроса ви не става ясно за какво точно питате.

  Ако става въпрос за плащане във валута по разплащателна сметка - тогава се взима курса на БНБ за съответната валута в деня на плащането и така се формира валутна разлика - приход от валутни операции и разход от валутни операции.

  Например:

  По разплащателна сметка във валута са преведни 100 долара от клиент на 15.01.2019г. Курсът за деня е 1.71204. Фактурата към клиента е за 100 долара и в деня на фактурата курсът е бил 1.7235 = 172.35 лв

  Дт РС във валута 100 долара = 171.20 лв
  Дт Разход по валутни операции 1.15 лв
  Кт Клиенти във валута 172.35 лв

  Ако имате плащане във валута по разплащателна сметка в лева:

  Например:

  По РС в лева са преведни 100 долара от клиент на 15.01.2019г. Постъпилите пари са 170 лв (според курса на банката). Фактурата към клиента е за 100 долара и в деня на фактурата курсът е бил 1.7235 = 172.35 лв

  Дт РС в лева 170 лв
  Дт Разход по валутни операции 2.35 лв
  Кт Клиенти във валута 172.35

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->