Ivan Ivanov Ivan Ivanov Потребител

Командироване в странатаКакъв е срокът за изплащане на дневни пари при командироване?

Институцията в която работя, не е изплащала командировъчни на служителите си от юни 2018г. Казват, че нямат правно основание да ги платят предварително, и нямали срок до кога да ги изплатят.

Благодаря предварително!Отговори

 • Здравейте,

  Не става ясно от въпроса ви дали имате предвид командироване в страната или в чужбина, но работодателят или предприятието, което осигурява временна работа заплаща пътните пари на командированото или изпратеното лице за отиване до мястото на работа в другата държава и за връщането му обратно след изтичането на срока на командироването или изпращането, както и пътните пари, свързани с ползването на платения годишен отпуск за връщане на работника или служителя и за отиването му обратно до мястото на работа в другата държава.

  Кодекса на труда и в Наредбата за командироването и изпращането не се предвижда задължение за изплащане на дневни от работодателя или предприятието, което осигурява временна работа при командироване в рамките на предоставяне на услуги.

  Липсва нормативен акт, който да определя, както дневните пари по принцип, така и размера на дневните командировъчни пари при режима на командироване и изпращане в рамките на предоставяне на услуги, за разлика от командироването в чужбина, което е извършено с Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина. Следва да се обърне внимание, че чл. 215, ал. 1 от КТ изрично регламентира правото на получаване на „пътни, дневни и квартирни пари“, за разлика от чл. 215, ал. 2 от КТ, в който не фигурира „дневни пари“.

  Разпоредбата на чл. 6, ал. 4 от Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги, определя, че „работодателят или предприятието, което осигурява временна работа е длъжен да начислява и да изплаща на работника или служителя уговореното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата или минималните ставки на заплащане, установени за същата или сходна работа в приемащата държава, за целия срок на командироването или изпращането“. По този начин, без да регламентира изплащане на дневни пари, предвид по-различния характер на този вид командироване в ЕС, ЕИП, Швейцария, законодателството предвижда осигуряване на минимален жизнен стандарт на командированите или изпратените работници, който е съпоставим с местните лица в приемащата държава.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->