Стоянка Ботева Стоянка Ботева счетоводител

ОтпускиАко работникът е назначен на трудов договор с работно време 1 час на ден, как да се оформи молбата за отпуск?Отговори

  • Здравейте,

    Според чл. 155, ал. 4 от Кодекса на труда - Размерът на основния платен годишен отпуск е не по-малко от 20 работни дни.

    Според чл. 22, ал. 2 от Наредба за работното време, почивкките и отпуските - Работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

    От тези разпоредби е видно, че във вашия случай, служителят би следвало да има право на платен годишен отпуск в размер на 20 часа или 20 работни дни по един час дневно.

    В случая считам, че в молбата за отпуск може да се посочат само дните, в които лицето иска да отсъства от работа.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->