Марина Чипева Марина Чипева Счетоводител

Продажба на стоки в САЩЗдравейте,

Моля, за помощ. Фирма регистрирана в България по ДДС закупува стоки от Китай, за които получава инвойс и заплаща на китайската фирма. Стоките ще бъдат продадени в САЩ чрез сайта амазон. Стоката се транспортира директно от Китай до САЩ.

Въпросът ми е :

1.Как следва да издадем инвойс фактурите за САЩ - основание, което да ползваме.(прилагаме ли чл. 28 на ЗДДС -по-известна като износ или е друго основанието)?

2. Какви документи ще са необходими?

3. Как отразяваме покупката и продажбите в ДДС дневниците?

 Благодаря  предварително !


Отговори

 • Здравейте, Г-жо Чипева,

  При осъществяване на доставка на стоки, мястото на изпълнение се определя съгласно разпоредбите на ЗДДС. Съгласно разпоредбите на ЗДДС, място на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя.
  Във вашия случай стоката се намира на територията на Китай към момента, в който започва изпращането й или превозът й към получателя от САЩ, следователно мястото на изпълнение на тази доставка ще е на територията на Китай, т.е доставката ще е с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно ЗДДС, не се начислява данък при доставка с място на изпълнение извън територията на страната. Съгласно разпоредбите от ППЗДДС във фактурата следва да се посочи, че мястото на изпълнение на тази доставка е извън територията на страната /чл.86, ал.3 от ЗДДС/, което е и основанието за неначисляване на данък. Вашето дружество следва да притежава и други документи, потвърждаващи осъществяването на доставка на стока, с място на изпълнение извън територията на страната, като например транспортни документи, договори и др.
  Съгласно ЗДДС издадените фактури за доставки с място на изпълнение извън територията на страната следва да бъдат отразени в колона 23 от дневника за продажбите за данъчния период, през който са издадени.
  По отношение на покупните фактури регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период от ЗДДС. Получената от Вас фактура /инвойс от Китай/ за доставка с място на изпълнение извън територията на страната следва да намери отражение в колона 9 на дневника за покупки.
  В края на всеки месец „Амазон“ издава фактура/известие с обобщени данни за продажбите и начислените такси, свързани с електронната търговия, както и фактури със съответните такси, които се фактурират/от запитването не става ясно дали имате постоянен обект в тази страна, за това приемаме, че нямате склад там/. Съгласно ЗДДС когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя по доставката при доставка на услуги , когато получателят е данъчно задължено лице. За съответните такси на база на получения документ, българската фирма съставя протоколи по чл. 117, ал. 2 от ЗДДС, с който получателят на услугата си самоначислява данък за получената услуга и посочва като основание “ чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС ”.

  За справка: чл.17, ал.2 от ЗДДС; чл.86, ал.З от ЗДДС; чл.114, ал.1, т. 12 от ЗДДС и чл.79, ал.2, т.4 от ППЗДДС; чл.124, ал.2 от ЗДДС; чл.124, ал.4 от ЗДДС; по чл. 72, ал. 1 от ЗДДС; Приложение №10 към чл.113, ал.2 от ППЗДДС; чл. 82, ал.2 от ЗДДС

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->