ET DESI ET DESI

InvoiceЗакупен е самолетен билет от страна членка на ЕС, за стоѝността е издадена invoice на англииѝски език имам ли право да осчетоводя фактурата в този и вид или трябва превод на български? Наета е кола ren te car в България и е издадена фактурата на англиѝски, мога ли да я осчетоводя в този и вид?Отговори

 • Здравейте,

  Относно изходящите документи (фактури), издавани от български дружества, чл.3 ал.1 от Закона за Счетоводството казва, че първичните счетоводни документи в предприятията се съставят на български език с арабски цифри и в левове. Те могат да се съставят и на съответния чужд език в чуждестранна валута в случаите на сделки, уговорени в чуждестранна валута с чуждестранни контрагенти.
  Следователно, във втората част от вашия въпрос, ако издателя на фактурата (компанията за отдаване на коли под наем) е българско дружество, то трябва да ви издаде документа на български език, който може да е съпроводен и с копие на английски. Водещ е оригинала на български език и това е официалния ви документ.

  Алинея 2 на същия член посочва, че счетоводните документи, които постъпват в предприятието на чужд език, се придружават с превод на български език на съдържанието на отразените в тях стопански операции. Няма проблем да осчетоводите фактурата ви за билета, която е на английски, но ви препоръчвам да си направите превод на български език, за да няма съмнения при евентуална проверка относно съдържанието, предмета и страните по сделката.
  ДОПК, чл. 55. (1) При поискване от орган по приходите субектът е длъжен да представи съставен на чужд език документ, придружен с точен превод на български език, извършен от заклет преводач.

  Поздрави,
  Борис Тенчев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->