Стефка Петрова Стефка Петрова Потребител

Уведомление по чл.37а от НРВПОЗдравейте, колко дни платен годишен отпуск трябва да запиша на служител назначен на основен трудов договор на 2часа при пет дневна работна седмица във Уведомлението по чл.37а . Той е назначен м.Декември 2018г.


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските работникът или служителят, който работи през част от законоустановеното работно време ( непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж.

  Редът и начинът за изчисляване на трудовия стаж са уредени с разпоредбите на чл. 355 от Кодекса на труда и чл. 9 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж. Трудовият стаж се изчислява в дни, месеци и години, като за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения.

  При трудов договор с работно време 2 часа на ден, времето което се признава за трудов стаж по този договор, се изчислява и набира по часове (до 8 часа), дни и месеци, което на практика означава, че за да бъде признат 1 ден трудов стаж, трябва да са отработени 4 дни, т.е. размерът на платения годишен отпуск е 1/4 от "пълния" размер.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Едуард Пушев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->