Потребител

Помощ!!!Здравейте! Някой може ли да ми осчетоводи тези операции?

1.На 23.05 съгласно фактура и РКО са изплатени 1000 лв. за използваната в основно прозводство електроенергия.

2. На 28.05 след извършването на инвентаризацията в края на периода е установено незавършено производство в размер на 1450 лв. Установена е фактическа себестойност на прозведената продукция. Същата е заприходена в склада,съгласно складова разписка.

3. На 30.05, съгласно фактура, на клиенти е продадена част от готовата на стойност 8000лв.

4. Фактурираната продукция е изписана от склада за готова продукция по фактическа себестойност от 6500 лв.

5. Установен е финансовият резултат от продажбата.Само да уточня, че незавършеното производство в началото на периода няма начално салдо.


Отговори

-->