Павлин  Петров Павлин Петров Потребител

МСС 34 - Сравнителни периодиВ МСС 34 е казано, че в Междинния финансов отчет е необходимо да се представи сравнителна информация от Отчета за всеобхватния доход, Отчета за паричните потоци, Отчета за собствения капитал със същия календарен период, но за предходната година. Но когато се сравнява Отчета за всеобхватния доход, сравнимия период трябва да е 31.12 на предходната година. Защо сравнителните периоди са различни?


Отговори

-->