Жасмина Григорова Жасмина Григорова продавач, онлайн продажби

Данъчни задълженияЗдравейте!

През 2016г. наследихме имот в провинцията, като в законоустановения срок, по съответния ред подадохме декларации в данъчната служба.

През тази година наследниците, единодушно, взехме решение да продадем наследствения имот, състоящ се от земя, жилищна сграда и селскостопанска постройка. В Удостоверението за данъчната оценка са изброени сградите, както и площта на имота, съответно и определените данъчни оценки.

През 2010 г. СГКК, прави заснемане на имота и прилежащите сгради, а през 2011г. излиза заповед на Изпълнителния директор на АГКК, с която са одобрени кадастралната карта и кадастралните регистри за съответното населено място, като площта на жилищната и на селскостопанската сгради, по скици са в повече с около 102 кв. м, общо за двете, от тези в данъчната оценка.

Възниква проблем- заплащаният до момента данък, не съответства на реално заснетата площ (логично).

Нашият въпрос е- следва ли да изискаме от данъчната служба преизчисление на данъчната оценка и доплащане от наша страна на разликата? Или можем да се възползваме от факта, че общината, съответно данъчната служба, и СГКК, не са актуализирали данните след заснемането, както и че не са изпълнили процедурата по одобрението на КК и КГ по съответния ред, т.е. не сме уведомени по никакъв начин, за установените разлики, нито дори при декларирането през 2016г., нито дори и с Удостоверението по чл. 264, ал.1 от ДОПК от 2018г. и сме заплащали така определения от общинската данъчна служба данък.


Отговори

Свързани документи със ЗМДТ

-->