Йорданка Терзийска Йорданка Терзийска счетоводител

Начисляване на ДДСЗакупена част за МПС от фирма в Германия. Фирмата има регистрация по ДДС в България и в Германия - проверено валидни са и двете регистрации по ДДС.

Фактурата, която сме получили може ли да се осчетоводи с начисленото ДДС в нея, за да се ползва данъчен кредит?Отговори

  • Здравейте, г-жо Терзийска,

    от така зададеният въпрос не става ясно от кой ДДС номер е издадена фактурата от немското дружество. Ако стоката е закупена на територията на Германия, мястото на доставката ще е в Германия и би следвало фактурата да се издава от немския VAT номер и във фактурата да има начислено немско ДДС. В такъв случай, Вие няма да имате право на данъчен кредит и ще трябва да включите размера на ДДС в стойността на стоката. В случай, че тази част за МПС е закупена на територията на България, то във фактурата следва да е начислено българското ДДС (20%), то вие ще имате право на ДК и ще може да си го приспаднете.

    Имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.

    Поздрави,
    Иван Георгиев
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->