Silvia Georgieva Silvia Georgieva Майчинство

Бременност по време на майчинствоЗдравейте.По майчинство съм с дъщеря ми, която е на 1.8 г.Бременна съм в началото и искам да попитам ,понеже малката тръгва на ясла януари 2019,аз ще изляза в платен отпуск,след него кога ли директно да изляза болничен без да се връщам на работа?И какво ще получавам като пари по време на болничния?Първата година майчинство как се заплаща за второто дете?Благодаря Ви!


Отговори

 • Здравейте, Г-жо Георгиева,

  съгласно Наредбата за медицинската експертиза отпускът поради бременност и раждане на осигурената в размер на 135 календарни дни за всяко дете се разпределя в 3 болнични листове:
  - за 45 календарни дни преди раждането (при издаването на този болничен лист в съответния ред се вписва термина на раждането);
  - за 42 календарни дни непосредствено от раждането – денят на раждането на детето е началото на болничния лист, който се издава за 42 календарни дни;
  - за 48 календарни дни (продължение на предходния).
  Съгласно Кодекса на труда, в случаите, когато не се ползва отпуска за отглеждане на дете или лицето, което ползва такъв отпуск прекъсне неговото ползване, на майката, ако работи по трудово правоотношение, се изплаща парично обезщетение от държавното обществено осигуряване.
  Майката, която е имала право на обезщетение за отглеждане на малко дете, получава парично обезщетение в размер 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете, ако:
  - не ползва отпуска за отглеждане на дете, или прекъсне неговото ползване;
  - самоосигуряващото се лице с право на обезщетение за отглеждане на малко дете започне да упражнява трудова дейност, за която се осигурява за общо заболяване и майчинство.
  Предвид изложеното, ако през периода на разрешения отпуск за отглеждане на дете, на майката бъде разрешен друг вид отпуск, както е в случая – отпуск за бременност и раждане на второ дете, е налице прекъсване ползването на първия отпуск по смисъла на КТ и КСО на майката следва да се изплаща парично обезщетение в размер 50 сто от обезщетението за отглеждане на малко дете към получаваното за същото време парично обезщетение за бременност и раждане.
  В случая, за периода на бременността и раждането за второто дете, но не по-късно от навършване на 2-годишна възраст на първото дете, майката ще има право на парично обезщетение в размер на 50 на сто от обезщетението за отглеждане на малко дете към получаваното парично обезщетение за бременност и раждане.
  В срок 3 работни дни от началото на разрешения отпуск за бременност и раждане за второто дете, майката трябва да подаде пред работодателя си Декларация за промяна на обстоятелствата за изплащане на парични обезщетения, приложение № 12 към Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, в която следва да посочи датата, считано от която следва да се прекрати получаването на паричното обезщетение за отглеждане на първото дете, т. е началото на отпуска по първия болничен лист за бременност и раждане, издаден за 45 дни.
  Работодателят трябва да представи декларацията, приложение № 12 в съответното ТП на НОИ също в срок 3 работни дни от получаването му от майката.
  За получаване на обезщетението от КСО следва майката да попълни и да подаде пред работодателя си заявление-декларация, приложение № 4 към чл. 5 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО, и съответно той да я представи в ТП на НОИ.
  Съгласно КСО, дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер на 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица-внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 24 календарни месеца, предхождащи месеца на настъпване на временната неработоспособност поради бременност и раждане. Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната.
  Съгласно КСО, при придобиване право на парично обезщетение при бременност и раждане през периода на изплащане на парично обезщетение за бременност и раждане или за отглеждане на дете обезщетението е в размера, определен за предходното дете, ако това е по-благоприятно за лицето.

  За справка: чл. 164, ал. 5 от КТ; чл. 54, ал. 1 от КСО; чл. 164, ал. 5 от КТ; чл. 54, ал. 1 от КСО; по чл. 54, ал. 1 от КСО; чл. 49, ал. 1 от КСО

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Виктория Йотова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->