Задай въпрос тук
Димитър Георгиев Димитър Георгиев Потребител

Внос - Нерегистрирано по ЗДДС лицеЗдравейте, нямам опит в сферата, опитах се да се информирам по темата, но не знам доколко успях.Става въпрос за внос на стоки от друга страна от ЕС, като купувачът е българска фирма, която е НЕрегистрирана по ЗДДС.Тоест тя следва да си самоначисли 20% ДДС по стоките, като декларирането и плащането на ДДС е ежемесечно? Как следва неговото осчетоводяване? Благодаря предварително.


Отговори

 • Здравейте,

  от така посочената информация не става ясно дали доставчикът от ЕС е регистриран за целите на ЗДДС в неговата държава.Съгласно българското законодателство ВОП е придобиването на стоки от друга държава от ЕС, като доставчикът е регистрирани за ДДС цели в тази друга държава членка, (т.е. за да е налице ВОП обикновено доставчикът и получателят са регистрирани по ДДС в две различни държави членки, с някои изключения относно получателя, и стоката задължително се транспортира от една държава членка на ЕС до другата). Това определение в ЗДДС, обаче, е в противоречие на европейското законодателство и по- специално Директива 2006/112/ЕО (ДДС Директива). В посочената директива е описано, че за да е налице ВОП на стоки, получателят следва да е ДЗЛ, т.е. да извършва независима икономическа дейност по занятие. Съдебната пратика на СЕС също посочва, че за да е налице ВОП, е необходимо получателят да е ДЗЛ, т.е. не е налице изискване това лице да бъде задължително регистрирано по ЗДДС в своята страна. Последното означава, че вие реално сте извършили ВОП на стоки, но няма да облагате доставките с българско ДДС, докато не е налице основание за задължителна регистрация за ВОП (20 000 лева), като обръщам внимание, че режимът за регистрация за ВОП се следи в рамките на съответната календарна година, а не както задължителната регистрация при достигане на облагаем оборот от 50 000 лв., когато оборотът се след за последните 12 месеца, преди достигане на прага за регистрация.
  Едва при достигане на праг 20 000 лв. от извършени ВОП вие ще следва да се регистрирате на това специално основание и да подавате VIES- декларация и СД по ЗДДС, като ДДС-то ще се внася ефективно, тъй като при регистрация за извършени ВОП, ДЗЛ няма право на данъчен кредит, което означава че по- добре ще бъде за вас да се регистрирате доброволно, за да ползвате данъчния кредит по доставките.

  За справка:
  > от ЗДДС:
  чл. 13 от ЗДДС
  чл. 70, ал.4 от ЗДДС
  чл. 99 от ЗДДС
  > от Директива 2006/112/ЕС:
  Глава II, чл. 20 - чл. 23

  Моля, имайте предвид, че това е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->