Потребител

EOОД, имащо и други дейности, става правоприемник на ЗП-земеделски производителДобър ден, ще Ви бъда много благодарна, ако можете да ми отговорите!

Предстои ми създаване на ЕООД, което ще се занимава с услуги, но още с регистрирането си ще стане и правоприемник на Земеделски производител. Последният няма ДМА, работи земя под наем. Физическото лице -Земеделският производител, няма да бъде собственик на предстоящето за регистриране ЕООД. ЕООД-то ще има друг собственик.По-точно, вече бившият земеделски производител ще бъде нает на работа в ЕООД-то.

Собственикът на наетата сега от земеделския производител земя ще прекрати с него договора за наем преди месец юли 2019 г., когато се подновяват договорите за наем на земя за следващата стопанска 2019/20120 г. Съответно, веднага ще го сключи с ЕООД, веднага след регистрацията на последното.

Какви условия трябва да изпълни земеделският производител, така че ДФЗ да не иска от него възстановяване на суми, платени по схеми и директни плащания за стопанската 2018/2019 г.?

От друга страна, какво да направи ЕООД при регистрирането си в търговския регистър и в ДФЗ като земеделски производител - та да няма юридически пропуск или ДФЗ да не му откаже следващи директни плащания по схеми, заради дейността му като земеделски стопанин, която ще бъде една от дейностите му, които ще регистрира? Как ЕООД ще отрази счетоводно това правоприемане на земеделския производител?


Отговори

-->