Radka Ilieva Radka Ilieva Потребител

ЗДДС и бракуване на ДМАДружество решава да бракува и отпише от активите си "машина" /204/ - която е с изтекъл срок в ДАП.

Машината не е ползвана и не е начислявана амортизация и балансовата стойност е равна на покупната стойност.

При бракуване на машината - следва ли да се начисли ДДС и в какъв размер?


Отговори

 • Здравейте,

  по отношение на бракуването на активи, в случай, че сте ползвали пълен или частичен данъчен кредит при придобиването, закупуването или производството на ДМА, то следва да начислите данък в размер на ползвания данъчен кредит.
  От изключително голямо значение е датата, на която сте придобили този актив. В случай, че са изминали повече от 5 години от датата на придобиване на този актив, Вие няма да имате задължения да си начислявате данък. Ако не са изминали, то Вие трябва пропорционално на ползвания данъчен кредит да си начислите дължимия данък. Самото начислияване става с издаване на протокол, който трябва да бъде отразен в дневника за продажби за съответния месец, през който е осъществено бракуването. В Правилника за прилагане на ЗДДС са посочени формули, с които да се изчислява корекцията на данъчен кредит. Те са следните:

  Приложимата формула за стоки, за които при производството, придобиването или вноса е приспаднат изцяло данъчен кредит
  ДД = НДДС x 1/5 x БГ

  Формула за стоки, за които е приспаднат частично данъчен кредит
  ДД = НДДС x 1/5 x К0 x БГ

  Формула за стоки, за които е приспаднат данъчен кредит пропорционално на степента на използване за независима икономическа дейност по чл. 71б:
  ДД = НДДС x 1/5 x ПрНИД0 x К0 x БГ

  ДД е дължимият данък;
  НДДС - начисленият ДДС при производството, придобиването или вноса на стоката;
  ПрНИД0 - пропорция на използването на съответната стока за независима икономическа дейност спрямо общото използване в годината, през която е упражнено право на данъчен кредит за нея;
  К0 - коефициентът по чл. 73 за годината, през която е упражнено право на данъчен кредит;
  БГ - броят на годините от настъпване на обстоятелството по ал. 1 и 2, включително годината на настъпване на обстоятелството, до изтичане на 5-годишния срок, считано от началото на годината на упражняване правото на данъчен кредит;

  За справка - чл. 79 ал. 3 т.2 от ЗДДС.

  Имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Иван Георгиев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->