Станислава Симонска Станислава Симонска счетоводител

лек автомобил

Здравейте.

Закупен лек автомобил за 51 хил.лв с ДДС. Не можем да си възстановим ДДС-то тъй като не попада в нито едно от изключения за право на данъчен кредит за лек автомобил.

Завеждам автомобила за 51 хил. в амортизационния план ( кат.5, ам.норма 25%).

И за консумативите нямаме право на данъчен кредит, но е закупен теглич за 1170лв. с ДДС.Трябва ли да се заведе като отделен актив тегличът и ако да с каква аморт.норма и категория или да се заведе автомобила за 52 170лв.?

Тъй като ще се ползва само за служебни цели от управителя как стой въпроса с изписването на горивото?

Благодаря!Отговори

-->