Б. Т. Б. Т. Потребител

Декларация 1Здравейте,Кои от следните се включват в т.29 Брутно трудово възнаграждение в декларация обр. 1?- Брутно трудово възнаграждение определено в ТД;

- Допълнително възнаграждение за клас прослужено време;

- Болничен първите три дни от работодател,

- Платен годишен отпуск.Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно указанията за попълване на Декларация образец №1, предоставени от НАП:

  т.29 Брутно трудово възнаграждение - попълва се сумата на брутното трудово възнаграждение, определено съгласно Кодекса на труда, Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, приета с Постановление №4 на Министерски съвет от 2007г., колективен трудов договор и други нормативни актове, определящи вида и размерите на работните заплати и допълнителните трудови възнаграждения.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Едуард Пушев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->