Penka Tsvetkova Penka Tsvetkova счетоводител

ДИ с ПолшаПлащаме за технически услуги на полско дружество , трябва ли според СИДДО

с Полша да им удържаме данък при източника. Сумите не са големи и се

отнася за маркенгови услуги , според НАП спадат към техническите.

ВКлючват ли се в друга стопанска дейност след като не са изрично споменати в СИДДО

с Полша.


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->