Ivona Ilieva Ivona Ilieva Потребител

ТРИСТРАННА СДЕЛКАЗдравейте,

Получаваме кредитно известие, което съдържа описание на стоки. Кредитното известие е издадено от основният ни доставчик в Италия, като посочва че стоките ще бъдат взети от склада в България и ще бъдат изпратени в Полша, съответно те издават и фактура на Полша със същата стойност на кредитното известие.

Кредитното известие е за вече декларирани по система ИНТРАСТАТ - поток пристигания, стоки, но те са пристигнали в продължителен период от време и не могат да се коригират определените стоки.

Въпросът ми е, след като сме преминали прага по поток изпращания, трябва да ги декларираме тези стоки като изпращане, но към коя страна? Към Полша или връщане към Италия, тъй като те ни увериха, че те трябва задължително да ги декларират като изпращане към Полша в техния интрастат. При нас държавата на потребление, каква трябва да е, като връщане (изпращане) на стоката към Италия и те да я декларират като изпращане на стоки към Полша или директно в нашия интрастат да посоча че държавата на потребление е Полша, но след това изниква въпроса, ако Италия също декларират изпращане към Полша, няма ли да се получи дублиране, а ако аз я изпратя към Италия, а тя физически не е преминала тяхната граница, няма ли пак да се получи грешка? Та заключението е, как да декларирам "страната на потребление", като знам със сигурност, че Италия също ще подаде изпращане на стока към Полша, как да бъде коректно, като стоката физически не преминава границата на Италия, а директно отива от България към Полша, и няма как да направим корекция на тези стоки в вече подадените данни, тъй като няма как да се определят фактурите по които са декларирани тези стоки?


Отговори

-->