Petia Petrova Petia Petrova Потребител

Разход за наем в БелгияБългарска фирма, регистрирана по ДДС, ползва склад под наем в Белгия. От там идва фактура с начислено ДДС. Тази фактура осчетоводява ли се в дневника на покупките, или се съставя протокол, или само минава за разход?Отговори

 • Здравейте, г-жо Петрова,

  За ДДС цели мястото на изпълнение при услуга свързана с недвижим имот е там, където се намира недвижимия имот.
  Тъй като наетият от Вас склад се намира в Белгия, то наемодателят коректно е начислил белгийско ДДС във фактурата, защото доставката попада изцяло в обхвата на белгийския ДДС закон.

  От гореизложеното следва, че така издадената фактура не следва да бъде вкарана в дневника за покупките и за нея не трябва да бъда издаден протокол за самоначисление на ДДС.

  Отбелязвам, че съществува и наредба за възстановяване на ДДС, платено в друга държава членка.

  Ако все пак платеното белгийско ДДС няма как да бъде възстановено, то стойността му следва да бъде включена при формиране на разхода за наем.

  За справка:
  чл. 21, ал.4 от ЗДДС;
  Наредба Н-9 от 16 декември 2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Общността.


  Поздрави,
  Васил Пантев
 • Благодаря
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->