Светлзоар  Стефанов Светлзоар Стефанов Потребител

Данъчно третиране по ЗДДС на получени суми по европейски прогрмиЗдравейте, българско дружество, регистрирано по ЗДДС изпълнява проект, финансиран по ОП Развитие на човешките ресурси, по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Получените суми по договора представляват възстановяване на разходи за извършени дейности по проекта, които имат характер на освободени доставки по ЗДДС. В този случай следва ли получените суми по договора, за които не се издава данъчен документ д бъдат включени в дневника за продажбите по ЗДДС в данъчния период през който са получени.

Поздрави Св. Стефанов!


Отговори

Свързани документи със ЗДДС

-->