Николина Атанасова Николина Атанасова Потребител

Обезщетение от НОИЗдравейте. Ще напускам по чл.327 т.2 от КТ. Интересува ме дали работодателя трябва да ми издаде документ за прекратяване на договора и с него да се регистрирам за получаване на обезщетение за безработица, или се ползва входираното заявление по чл.327 т.2 за да се регистрирам за обезщетение от НОИ?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  За да получавате обезщетение за безработица, следва да се регистрират като безработни в Агенцията по заетостта в срок от 7 работни дни от датата на последното прекратяване на осигуряването/ правоотношението. Като следваща стъпка, в срок от три месеца, пак от датата на прекратяване, следва да се подаде заявление до териториалното поделение на НОИ или по електронен път чрез електронен подпис или персонален идентификационен код на подателя. При подадено заявление с нередовни или липсващи документи НОИ изпраща на лицето уведомително писмо на адрес посочен от лицето, или по електронен път на посочен електронен адрес, или по телефона, в едноседмичен срок от приемането на документите, като му дава необходимите писмени указания за отстраняване на нередностите.

  Към заявлението също трябва да се приложат:
  - акт за прекратяване на правоотношението – например заповед за прекратяване от последния работодател;
  - документи, удостоверяващи осигурителен стаж – трудови, служебни и осигурителни книжки и с документ по образец, утвърден от управителя на НОИ.

  С уважени!
  Салих Асанов
 • Благодаря, за отговора. Интересува ме в моя случай да ли трябва да се ползва заявлението по чл.327 т.2 като документ удостоверяващ прекратяването на трудовия договор или допълнително работодателя трябва да ми издаде такъв? Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->