Тотка Николова Тотка Николова Потребител

Минимални осигуровки за ЕТ земеделски производител
  1. Едноличен търговец, регистриран като земеделски производител, на каква минимална сума трябва да се осигурява от 2011 година?

  2. Може ли да назначава работници, членове на семейството?Отговори

  • Здравейте,

    Самоосигуряващите се лица избират осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващи се лица, определен по реда чл. 8, ал. 1, т. 2 от Закон за бюджета на ДОО, и максималния осигурителен доход за страната.
    Минималния размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители и тютюнопроизводители за 2011 година е определен на 240 лв.
    Няма пречка регистрирания земеделски производител да назначава работници.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с ДОПК

-->