Задай въпрос тук
Златка Янева Златка Янева счетоводител

Неначисляване на ДДС по чл.45,ал.3 от ЗДДСЗдравейте,

искам да Ви попитам и помоля за съдействие по един мой казус!

Потребителна кооперация продава стара сграда на физическо лице и според чл.45, ал.3 от ЗДДС при издаване на фактурата от потребителната кооперация не се начислява ДДС. Въпросът ми е как и къде в дневника за продажба трябва да се отрази издадената фактура?

Благодаря Ви!


Отговори

 • В закона няма ясна дефиниция за понятието „не нова сграда”, затова нека изясним определението за нова сграда.
  В §1, т.5 от ДР на ЗДДС е дадено определение на понятието „нови сгради”. Това са сградите:
  -които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или
  - за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.


  Ако не попадате в тези хипотези, то за Вас се отнася чл. 45, ал. 3, който гласи следното: „Освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.“

  Следва да отразите сумата в 24 колона на дневник продажби - Данъчна основа на освободените доставки и освободените ВОП.

  Поздрави,
  Камелия Дончева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->