Евгени Ташев Евгени Ташев Потребител

Размер на Такса битови отпадъциЗдравейте,притежаваме имоти, чиято отчетна стойност е над 700 000 лева. Имаме имоти и в София и в Русе и въпросът ми е как да си попълним декларацията за ТБО? Имотите не се ползват към момента.

Кой вариант е по изгоден- декларация, че не се ползват или декларация, с която да заявим минимално извозване един път седмично?


Отговори

 • Здравейте, г-н Ташев,

  Предвид характера на таксата като вземане, не би следвало да се събира такава за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване за имотите – както жилищни, така и нежилищни, които няма да се ползват през цялата година. За целта следва да се установи какъв е реда за деклариране на това обстоятелство, съгласно наредбата, действаща в общината по местонахождението на имота. В голямата част от страната, декларацията за това се подава в срок от 1 ноември до 31 декември на предходната година.
  Имайте предвид също, че такса за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване не се дължи единствено в случаите, когато общината не предоставя тази услуга;
  • Освобождаване от такса за обезвреждане на битовите отпадъци и поддържане на депа за битови отпадъци и други съоръжения за обезвреждане е предвидено, когато няма такива;
  • Освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване е допустимо по закон само при условие, че общината не е организирала тези дейности в съответния район

  За справка: Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Столична община и Наредба № 16 за определянето и администрирането на местните такси, цени на услуги и права на територията на Община Русе.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Кристина
 • Благодаря!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗМДТ

-->