Потребител

определяне на заплата на учител логопедЗдравейте, моля за вашето съдействие. Имам учителски стаж 26 години, като 3 години съм работила като логопед и 23 като учител в детска градина. Кандидатствам за длъжност учител логопед в училище. През 2017г. придобих и пето ПКС логопед. Въпроса ми е, признава ли ми се целият учителски трудов стаж от 26 г. за прослужено време? Колко ще е щата ми? Възнаграждението от ПКС 20 лева, къде се включва, към щата ли? То изплаща ли се през цялата календарна година?


Отговори

 • Здравейте,

  Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се определя съгласно Наредбата за елементите и структурата на работната заплата. Съгласно чл. 12 ал. 5 Условията, при които се зачита сходният характер на работата, длъжността или професията по ал. 4, се определят с колективен трудов договор на браншово равнище или с вътрешните правила за работната заплата в предприятието.
  Ние не можем да Ви дадем категоричен отговор на въпроса, като трябва да се провери колективния трудов договор сключен със синдиката или вътрешните правила на организация на работната заплата на Училището.
  Допълнителното възнаграждение на стзи степен ПКС представлява различно възнаграждение от договореното основно възнаграждение и върху него не би следвало да се начислява клас прослужено време.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Байнашев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->