Таня Янакиева Таня Янакиева Потребител

Парично обещетение за безработица след завръщане от чужбнаИмам ли право на парично обещетение за безработица след завръщане от Република Австрия. Имам необходимия стаж. Преди 1 година съм регистриран на борса в Австрия, но нямах възможност да отида на подпис, за което получих обещетение за 10 дни. Поради тази причина ли нямам право на регистрация на борса в България?Благодаря!


Отговори

 • Здравейте,

  При определяне правото и размера на обезщетение на лице, което е работило на територията на друга държава - членка и има завършени осигурителни периоди или периоди на трудова заетост на нейна територия, същите се вземат предвид, все едно че са завършени на територията на България.

  При прилагане правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004, в сила от 01.05.2010 г., удостоверяването на периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост се извършва чрез преносим документ (ПД) U1, който се издава по искане на осигуреното лице и структуриран електронен документ (СЕД) U002, който се разменя между институциите.

  В случай, че лицето има придобити осигурителни периоди по законодателството на държава-членка на ЕС, желае да получава обезщетение за безработица по българското законодателство и не се е снабдило предварително с ПД U1 от компетентната институция на държавата-членка, в която е упражнявало трудова дейност, при подаване на заявлението за отпускане на обезщетение за безработица в ТП на НОИ следва да подаде и заявление за служебно удостоверяване на осигурителните периоди със СЕД U002.

  Моля да имате предвид, че лицето кандидатстващо за изплащане на обезщетение за безработица трябва да отговаря на изискванията за получаване на обезщетението и по реда на Кодекса за социално осигуряване.

  Все пак, компетентна институция по определяне на правото на парично обезщетение за безработица е Националният осигурителен институт. Можете да се обърнете към тях за повече информация!

  Поздрави,
  Г.Д.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с КСО

-->