Petia Petrova Petia Petrova Потребител

Клинично проучванеПри извършване на клинично проучване възложено от българска фирма към бълг. лечебно заведение, плащанията който се извършват се документират: лечебното заведение издава фактура без начислено ДДС, съгл. чл.39 - ,КЪМ ФИРМАТА ВЪЗЛОЖИТЕЛ, а лечебното заведение ще плати на главния изследовател- той какъв документ ще издаде, ако е регистриран само по чл.97а, ал.2- и тази сума ще влезе ли в облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл.96,ал2, т.1 от ЗДДС


Отговори

 • Здравейте, г-жо Петрова,

  От предоставената информация става ясно, че "Главният изследовател" е данъчно задължено лице регистрирано за целите на ЗДДС, защото предоставя услуги с място на изпълнение друга държава членка. Лицата регистрирани на това основание нямат право да облагат доставките си в страната по общия ред на закона т.е. да начисляват ДДС. Като всички регистрирани съгласно ЗДДС лица, те трябва да документират продажбите си с фактури, като в тези издадени във връзка с доставките в страната трябва да посочат основание за неначисляване на ДДС.

  Облагаемият оборот за регистрация на общо основание се формира само от доставките, които са с място на изпълнение на територията на страната.
  В облагаемия оборот за регистрация на общо основание не се включват специфичен род доставки (здравни и медицински), които са освободени от облагане по ред регламентиран от закона.
  Обръщам внимание, че условие за освобождаването на услугите е те да се извършват от заведение, действащо по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения. От фактическата обстановка не става ясно дали „изследователят“ практикува чрез такова заведение.

  За справка: чл. 39; чл. 97а; чл. 96.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Васил Пантев

 • Здравейте, главният изследовател е лице назначено в лечебното заведение, практикуващ лекар.Какъв трябва да е изследователя?
 • Здравейте, г-жо Петрова,


  Трябва ли под това, че лицето е "назначено" да се разбира, че е в трудово правоотношение с лечебното заведение.
  Ако е така и съгласно това, че дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение не е независима икономическа дейност, то той не трябва да издава фактура.


  Поздрави,
  Васил Пантев

 • Здравейте, конкретната ситуация е следната:има сключен договор за клинично проучване между Комак Медикъл и д-р ЗА ГЛАВЕН ИЗСЛЕДОВАТЕЛ, но възложителят е ICON CLINICAL RESEARCH LIMITED - ИРЛАНДИЯ,който се договаря с КОМАК за подпомагане на управлението на клин. проучване, включително договаряне на изследователските центрове и изследователи в Б-я. КОМАК ще предостави финансиране на Гл. изследовател като компенсация за неговите услуги. И ГЛ. Изследовател получава заплащане от КОМАК.
  Главният изследовател издава фактура за получената сума кум КОМАК.
  Тази сума да се има ли впедвид при изчисляване на оборот за задължителна регистация по чл.96 - до достигане 50 000 лева?
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->