Stoyan Paskalev Stoyan Paskalev Потребител

Отказ да се отпусне Обезщетение по чл.230 от ЗОВС на РБВоеннослужещ съм преместен в София със заповед на 09.08.18г., съпругата ми започва работа 20.08.18г. в Пловдив и в последствие напуска на 21.09.18г., за да ме последва в София. ОТКАЗЪТ е на ОСНОВАНИЕ, че към 09.08.18г. не е била в трудово правоотношение и не е подлежала на задължително осигуряване осигуряване по чл.4 от КСО, което да прекрати. Следващият текст е копиран директно от сайта на НОИ, където никъде не са споменати подобни изисквания за срокове и съответно да се прилагат към нас "по подразбиране" без да са ВПИСАНИ изрично в закона: "Право на парично обезщетение за безработица имат съпругите (съпрузите) на военнослужещите, които са ги последвали при преместването им от едно в друго населено място и поради това са прекратили трудовите или служебните си правоотношения и безработните съпруги (съпрузи) на военнослужещите, участващи в международни операции и мисии." Благодаря за отделеното време предварително.


Отговори

  • Здравейте,

    По мое мнение, в закона изрично е казано, че правоотношението на съпруга (съпругата), трябва да е прекратено в следствие от преместването. Във вашия случай, съпругата ви не се е намирала в трудово правоотношение в момента на вашето преместване, поради което не е налице основание за изплащане на обезщетение. Тоест, вашето преместване предшества сключения трудов договор от вашата съпруга.

    Моля да имате предвид, че предоставеното становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

    Поздрави,
    Г. Д.
  • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->