Надя Димитрова Надя Димитрова Главен счетоводител

Одитинг ...Здравейте,

искам да попитам след завършена магистърска степен "Счетоводство" и " Одитинг", плюс стаж като счетоводител, може ли лицето да започне работа като одитор?

Благодаря.


Отговори

 • Здравейте,

  за да упражнявате професията на одитор, трябва да отговаряте на редица условия. Необходимо е да имате диплома за експерт – счетоводител. Такава диплома се придобива, ако отговаряте на условията на Закона за независимия финансов одит- преминали сте определени изпити в университет и успешно сте положили писмени изпити за експерт- счетоводител.

  След това трябва да се регистрирате в Института на дипломираните експерт – счетоводители (ИДЕС).
  Като дипломиран експерт-счетоводител придобивате право да подписвате одиторски доклади след 3 години практическо обучение в областта на одита на годишни финансови отчети или други финансови отчети и след вписването ви в публичния Регистър на регистрираните одитори към ИДЕС.

  Тоест не е необходимо само да завършите в университет, за да работите като одитор.


  Поздрави,

  Лилия Веселинова.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗНФО

-->