Б. Т. Б. Т. Потребител

Договор с физическо лицеЗдравейте,Фирма ще сключи договор за счетоводно обслужване с физическо лице.

1. Трябва ли фирмата да издава сметка за изплатени суми на лицето?

2. Трябва ли фирмата да удържа авансов данък и да го декларира с декл. по чл. 55 от ЗДДФЛ?

3. Трябва ли фирмата да подава справка по чл. 73 от ЗДДФЛ?

4. Има ли други особености?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Тъй като не става ясно дали Физическото лице е самоосигуряващо се лице, което упражнява свободна професия имате следните хипотези:

  - Когато платец на дохода от стопанска дейност е предприятие(Вашият случай) или самоосигуряващо се лице, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му.

  - Горното не се прилага, когато лицето, придобиващо дохода, е самоосигуряващо се лице по смисъла на Кодекса за социално осигуряване и декларира това обстоятелство с писмена декларация пред платеца на дохода.
  Ако предприятието е задължено(първият вариант) да удържи данъка авансово, то има и задължението да декларира това с въпросната декларация по чл. 55. Като за четвъртото тримесечие няма задължение за удържане и внасяне на авансов данък, освен ако лицето получател не декларира, че желае това писмено. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 Януари на следващата година.
  Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи(без значение от статуса на получателя), изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи. Справката се предоставя в срок до 15 март на следващата година(справка по чл. 73 от ЗДДФЛ) на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
  За изплатеното възнаграждение предприятието следва да издава сметка за изплатени суми, като за първия вариант ще следва да посочва, как е изличлило размера на данъка(признало ли е нормативно признати разходи на получателя), а за втория случай когато получателя е Самоосигуряващо се лице, което е декларирало това обстоятелство ще посочва само сумата на изплатения доход.
  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Тодор Тодоров

  За справка: чл.43, чл.55 и чл.73 от ЗДДФЛ.
  • 16 Jan 2019 11:58
  • Б. Т. (Потребител)
  • 0
  Здравейте,

  Ние сме платец на доход на физическото лице, но може ли да не декларираме ние данък ако физическото лице ни даде декларация, че не желае ние да му удържаме този данък? Или при всяко положение е наше задължението за деклариране?

  Поздрави!
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДФЛ

-->