Б. Т. Б. Т. Потребител

Допълнителни парични вноскиЗдравейте,Във фирма се правят допълнителни парични вноски, които вместо да се отчетат като задължение в пасива на предприятието по сметка 493 са били отчетени като увеличение на собствения капитал в резервите. Как може да се оправи тази грешка?Поздрави!


Отговори

Свързани документи със ЗКПО

-->