Б. Т. Б. Т. Потребител

Регистрация по ЗДДСЗдравейте,Фирма нерегистрирана по ЗДДС притежава УПИ, което отдава под наем. Фирмата ще даде това УПИ на обезщетение и ще получи както сума пари, така и апартаменти. Те ще са над прага за регистрация. Фирмата трябва ли да се регистрира по ЗДДС или може да не се регистрира на основание чл. 96, ал. 3 от ЗДДС?Поздрави!


Отговори

 • Здравейте,

  Отговарям принципно на въпроса, тъй като нямам информация относно това, каква е Вашата дейност, как е заведен активът, както и дали има други фактори, които биха указали влияние.

  По смисъла на ал. 3 на чл. 96 от закона за ДДС, в облагаемия оборот не се включват доставките на дълготрайни активи, използвани в дейността на лицето.
  На база това, от облагаемия оборот следва да се изключат само тези дълготрайни материални или нематериални активи, които участват непосредствено в независимата икономическа дейност като спомагат за извършването й. Такъв дълготраен актив, при последваща продажба, няма да се включи в облагаемия оборот за регистрация по ЗДДС, по силата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС. Имайте предвид, че в хипотезата на чл. 96, ал. 3 не попаднат инвестиционните имоти.

  Например, ако се продава УПИ, заведен в счетоводството като дълготраен материален актив, който е използван в дейността на лицето /отдаван е под наем от 2012 г. до 2018 г./, то тогава имотът не би следвало да участва при формирането на облагаем оборот за регистрация, предвид разпоредбата на чл. 96, ал. 3 от ЗДДС.

  Имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Вера Русинова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->