Б. Т. Б. Т. Потребител

Акумулирано ДМАЗдравейте,Може ли няколко ДМА, които са под прага на същественост да се заведат като едно акумулирано ДМА? Въвеждат ли се в ДАП както в САП? Например маса и столове.


Отговори

 • Здравейте,

  Признаването на ДМА се извършва, когато се очаква (вероятно е) той да донесе икономическа изгода на предприятието в бъдеще и цената на придобиване на актива може да бъде надеждно оценена.

  Много често е трудно коректното идентифициране на активите т.е. възможността за определяне на връзката между конкретен дълготраен материален актив и черпенето на икономическата изгода от него. В зависимост от спецификата на дейността на предприятието и неговите активи може да възникнат някои особени случаи. Такъв е групирането на незначителни поотделно активи.

  И международният и националният стандарт не предписват мерна единица за признаване, т.е. какво съставлява позиция на Имоти, машини и съоръжения. Ето защо при прилагане на критериите за признаване към специфичните обстоятелства на дадено предприятие е необходимо да се използва преценка. Може да е уместно да се обединят поотделно незначителни позиции като матрици, инструменти, офис обзавеждане и други и критериите за признаване на актив да се приложат към съвкупната им стойност.

  В този ред на мисли може да заприходите няколко единици от дадени активи като една позиция на Имоти, машини и съоръжения с обща стойност. Съответно след това трябва ги добавите както в счетоводния амортизационен план, така и в данъчния такъв.

  За справка: Параграф 9 от МСС 16 Имоти, Машини и Съоражения

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Васил Пантев
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->