Вера Иванова Вера Иванова Потребител

Обезщетение за безработица след работа в НорвегияЗдравейте,имам нужда от помощ по следния казус:-Има ли право лице(бг.гражданин),което е работило в Норвегия 18 месеца,да получава обезщетение за безработица в България?

-Какъв е реда за получаване на въпросното обезщетение,визирам условия при прекратяване на трудовия договор,документи,които трябва да се носят от норвежките служби,както и срок за подаването им в НОИ България?Благодаря предварително за съдействието!


Отговори

 • Здравейте,

  При определяне правото и размера на обезщетение на лице, което е работило на територията на друга държава - членка и има завършени осигурителни периоди или периоди на трудова заетост на нейна територия, същите се вземат предвид, все едно че са завършени на територията на България.

  При прилагане правилата на Регламент (ЕО) № 883/2004, в сила от 01.05.2010 г., удостоверяването на периодите на осигуряване, заетост или самостоятелна заетост се извършва чрез преносим документ (ПД) U1, който се издава по искане на осигуреното лице и структуриран електронен документ (СЕД) U002, който се разменя между институциите.

  В случай, че лицето има придобити осигурителни периоди по законодателството на държава-членка на ЕС, желае да получава обезщетение за безработица по българското законодателство и не се е снабдило предварително с ПД U1 от компетентната институция на държавата-членка, в която е упражнявало трудова дейност, при подаване на заявлението за отпускане на обезщетение за безработица в ТП на НОИ следва да подаде и заявление за служебно удостоверяване на осигурителните периоди със СЕД U002.

  Моля да имате предвид, че този отговор е лично мнение на автора и няма обвързващ характер.
  Информацията в отговора е получена от Националния осигурителен институт.

  Поздрави,
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->