Димитрина Сандъкчиева Димитрина Сандъкчиева РЪК. ТРАНСПОРТ

Размер на обещетение за предизвестиеЗдрвейте, съкратена съм по чл 328 т.2 и имаме спор по изчисляване на размера на обещетението, което работодателят ми дължи за неспазено предизвестие. Във фиша за последдния ми работен месец / както и във всички предходни месеци/ освен основна заплата, клас прослужено време има и допълнително възнаграждение и премия, чийто размер се изчислява на база отработени работни дни през месеца - без дните на платен отпуск или отпуск по болест. Моля да ми отговорите в размера на обезщеттението за неспазено предизвестие и евентуално в размера на допълнителната заплата ако не съм започнала работа трябва ли да се включат и тези допълнителни ежемесечни плащния.

Благодаря.


Отговори

 • Здравейте г-жо Сандъкчиева,

  Съгласно приложимото законодателство, брутното трудово възнаграждение за определяне на обезщетение е „полученото от работника или служителя брутно трудово възнаграждение за месеца, предхождащ месеца, в който е възникнало основанието за съответното обезщетение, или последното получено от работника или служителя месечно брутно трудово възнаграждение“.
  Размерът на дължимото обезщетение се определя като се вземат предвид основното трудово възнаграждение и допълнителни трудови възнаграждения с постоянен характер – предвидими и сигурни, определени във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор. Такова е например начислението за клас прослужено време.
  С други думи, ако тези допълнителни възнаграждения и бонуси не са в пряка зависимост от отработеното, а се начисляват винаги, за всеки отработен ден и са с фиксиран размер, те би трябвало да се приемат за предвидими и сигурни и да се вземат предвид при изчисляване на обезщетението.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Цветелина Паскова
 • Благодаря ви.
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

-->