Ginka Krusteva Ginka Krusteva Потребител

Прекратяване на трудов договор поради здравословни причиниИмам решение на ТЕЛК с право на труд , но поради влошено здраве искам да напусна работа . Мога ли да бъда освободена по чл. 325 т.9 и да получавам обезщетение от трудовата борса ? Имам 36 години трудов стаж, а след 2.5 години ще имам възраст за пенсиониране .

Какъв друг вариант имам за напускане, за да мога да получавам повече време обезщетение от трудовата борса. Благодаря предварително


Отговори

 • Здравейте,

  Ако напуснете без предизвестие на основание цитирания от Вас член следва да имате предвид следните обстоятелства:

  Заболяване на работника или служителя - вследствие на което неговата работоспособност е трайно намалена - важното тук обаче е, че загубата трябва да бъде трайна, което се удостоверява с решение на трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК).

  Здравни противопоказания отново въз основа на решение на ТЕЛК - Тук вече не говорим за болестно състояние с настъпила трайна неработоспособност. Дори е възможно работникът или служителят да не боледува, но да има непоносимост към определени условия в работната среда – осветление, изпарения, температура, излагане на слънце и други. И в двата случая предписанията на здравните органи са задължителни за работодателя и той не може да ги оспорва.

  За да бъде прекратяването законосъобразно обаче, е необходимо да се изпълни още едно условие и то е при работодателя да няма друга, подходяща за здравословното състояние на работника, работа в предприятието, за която има свободна щатна длъжност. Разбира се, освен на здравословното състояние на работника свободната длъжност трябва да отговаря и на неговите образование, професионална квалификация и стаж.

  При прекратяване на трудов договор на това основание следва много внимателно да се прецени дали са налице всички предпоставки, които законът изисква да бъдат изпълнени едновременно. В случай че дори една от предпоставките не е налице, прекратяването по реда на чл. 325, ал. 1, т. 9 от КТ ще бъде незаконосъобразно.

  Ако са изпълнени всички условия на работника или служителя се дължат обезщетения, определени в Кодекса на труда. На първо място, работникът ще има право на обезщетение за неизползвания си платен годишен отпуск по реда на чл. 224 от КТ. Освен това работникът или служителят при прекратяване на това основание има право на обезщетение от работодателя си, което е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника за срок от два месеца, ако има най-малко 5 години трудов стаж и през последните 5 години на трудовия си стаж не е ползвал обезщетение на същото основание. Важното тук е, че не е необходимо 5-те години трудов стаж да бъдат положени при същия работодател.

  Относно обезщетението от бюрото по труда - прекратени на това основание ще имате право на обезщетение съобразно стажа Ви, което във Вашия случай означава 12 месеца право на обезщетение.

  Моля, имайте предвид, че това е лично становище на автора и няма обвързващ характер.

  Поздрави,
  Недялка Куфарова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани с Кодекса на труда

-->