Пантелей Калчев Пантелей Калчев Потребител

ВОП ишлемеЗдравейте!

Имаме поръчка от германска фирма, рег.по ДДС в Германия, да произведем мебели на стойност примерно 100000 евро.Изпращат ни материали на стойност 10000 евро с включено немско ДДС, като обясненията им са, че това не е ВОД за тях, а ишлеме, т.е. материалите след това се връщат при тях обработени.Но материалите, които ползваме за поръчката са много повече.След това ние трябва да фактурираме цялата поръчка като продадена продукция.Коя част от поръчката е продукция и коя част е услуга?Правилно ли е начисляването на немското ДДС във фактурата им за материали?


Отговори

 • Здравейте, г-н Калчев!

  Данъчното облагане на услугата, извършвана от българските фирми при преработката на материали на клиенти от държави членки на ЕС, попада под режима "работа върху движими вещи", уредена в чл.24, ал.3, 4 и 5 на ЗДДС.

  Тъй като получател на услугата е лице, установено и регистрирано по ДДС на територията на друга държава членка (във вашия случай-Германия), в този случай се извършва доставка на услуга с място на изпълнение извън територията на България (чл.25, ал.5, т.2 от закона). За такава доставка не се начислява данък. Германската фирма некоректно е включила данъка във фактурата.

  Когато изработените от българската фирма готови изделия се върнат обратно на чуждестранния й клиент, във фактурата, която му се издава по чл.114 от закона, фирмата посочва неговия идентификационен ДДС номер. В нея тя посочва само стойността на труда, вложен при изработката на готовите изделия, без да посочва размерът на данъка и данъчната основа, като се посочва изрично, че данъкът е дължим от получателя. Освен това фактурата трябва да отговаря на изискванията на чл.79, ал.2, т.3 от ППЗДДС, което означава че в нея следва да се посочи, че доставката е с място на изпълнение извън територията на България и като основание за неначисляване на данъка се посочи "чл.24, ал.3 от ЗДДС".

  За да докаже, че е извършена услугата "работа върху движима вещ", българската фирма следва да притежава документите, посочени в чл.8 от ППЗДДС. Ако тя не се снабди навреме с тези документи, съгласно чл.25, ал.5 т.1 от закона е задължена да начисли данък върху данъчната основа на извършената от нея услуга. След като се снабди с документите фирмата има право да извърши корекции (чл.25, ал.5, т.2 от ЗДДС във връзка с чл.8 и чл.9 от ППЗДДС).

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Михаела Сарколева
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи със ЗДДС

-->