Магдалена Марчева Магдалена Марчева Потребител

Допълнителни парични вноски или заем между свързани юридически лицаЗдравейте,

Имам следния казус: новообразувано дъщерно дружество в България -100% собственост на дружество майка в ЕС.

Капитала на дъщерното дружество не е достатъчен да покрие първоначалните разходи, т.е. ще са необходими още парични средства, преди да започне дъщерното дружество да акумулира приход и да си покрива разходите .

1. Под каква форма фирмата майка от ЕС може да предостави необходимите парични средства на дъщерното си дружество е БГ?

2. Чл. 134 от ТЗ- като допълнителни парична вноска приложим ли е ?

3. Ако е под формата на заем възможно ли е да е безлихвен паричен заем между свързани юридически лица, които не са финансови институции съгласно ЗКПО и ЗДДС, или задължително трябва да бъде начислена лихва?

Благодаря за отделеното време!


Отговори

 • Здравейте,

  Съгласно чл. 134, ал. 1 от Търговския закон по решение на Общото събрание за покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства дружеството майка може да направи допълнителни парични вноски за определен срок и подлежат на връщане от дъщерното дружество. Допълнителните вноски се представят като задължение и не се отразяват в капитала на дъщерното дружество. При изпълнение на посочените условия не се начислява лихва при предоставянето на допълнителните парични вноски от дружеството майка.

  Ако предоставените парични средства са под формата на заем, не е възможно той да бъде безлихвен, тъй като съгласно чл. 15 от ЗКПО за отклонение от данъчното облагане се смята предоставянето на кредити, с лихва отличаваща се от пазарната към момента на сключване на сделката. Като пазарната лихва е лихвата, която би била платена при същите условия за предоставен или получен кредит под каквато и да е форма по сделка между лица, които не са свързани.

  Моля, имайте предвид, че това становище е лично мнение на автора и няма обвързващ характер!

  Поздрави,
  Елизабет Петкова
 • За да коментирате е нужно да сте регистриран в системата

Свързани документи с Валутния закон

-->